Základní škola a Mateřská škola,
Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328

Informace pro zájemce o přijetí do 1. tříd od září 2019 – formuláře ke stažení

Registrace k přijetí dětí do prvních tříd naší základní školy bude probíhat od pondělí 25. února 2019 do úterý 26. února 2019 v kanceláři školy od 15:00 do 18:00 hodin. K registraci se může dostavit pouze jeden za zákonných zástupců žáka (musí mít trvalé bydliště v naší MČ– příp. dlouhodobý pobyt).
Přineste: rodný list dítěte, kartičku pojištěnce budoucího prvňáčka, doklad totožnosti zákonného zástupce, kde je uvedeno trvalé bydliště (lze doložit i nájemní nebo kupní smlouvou).

Můžete přinést i předvyplněné formuláře-osobní list žáka a žádost o registraci (ke stažení na https://www.zsamszlicin.cz/dokumenty/ od 20.2.2019 nebo níže).
Zaregistrované děti budeme zvát k dubnovému zápisu na konkrétní čas.
Registraci před zápisem potřebujeme z následujících důvodů:
Vzhledem k současné naplněné kapacitě školy budeme hledat náhradní prostory do té doby, než bude otevřena nová budova základní školy. Proto potřebujeme co nejdříve vědět počet žáků hlásících se do 1. tříd ve školním roce 2019/2020 a předpokládaný počet žáků s odkladem školní docházky.

Den otevřených dveří proběhne 25. března 2019 od 8:30 do 12:30.

Zápis do prvních tříd se uskuteční
ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna 2019.

K zápisu se mohou dostavit i děti, které neprošly výše uvedenou registrací.

Celý výše uvedený text a oba formuláře si můžete stáhnout níže kliknutím na Download nebo v dokumentech v záložce Základní škola

Žádost o registraci

Osobní list žáka

Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328
Správa obsahu: Mgr. Andrea Smolíková, Webmaster: RNDr. Jiří Helmich