Základní škola a Mateřská škola,
Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328

Pozvánka pro předškoláky

Srdečně zveme předškoláky na přípravné kurzy před zahájením školní docházky. V průběhu několika setkání se děti seznámí se školním prostředím a učitelkami základní školy. Také vyzkouší různé aktivity, které jim pomohou s přípravou na vstup do první třídy. Kurz je určen především všem dětem předškolního věku z naší MŠ – obou pracovišť NAD PARKEM a U RYBNÍČKU, ale mohou se zapojit i ostatní děti ze Zličína a Sobína, které se chystají k zápisu do ZŠ Nedašovská.
 
Kurzy budou probíhat vždy v úterý od 13.00 do 13.45 pro děti MŠ U RYBNÍČKU, od 13.45 do 14.30 pro děti MŠ NAD PARKEM a ostatní zájemce.
 
Termíny a témata:    26.2.  Pohádkové hrátky – dramatická výchova
                                         12.3.  Kouzlení s barvami – výtvarná výchova
                                         26.3.  Veselé zpívání – hudební výchova
                                           9.4.   Radost z pohybu – pohybová výchova
 
Děti z MŠ přivedou jejich paní učitelky, ostatní děti přijdou s rodiči v 13.40 ke vchodu do MŠ Nad Parkem, Nedašovská 328. U vstupu je vždy vyzvedne paní učitelka kurzu. 
Děti si přinesou pouze přezůvky, vše ostatní zajistíme.
 
Těšíme se na setkání s našimi budoucími žáky a žákyněmi.

Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328
Správa obsahu: Mgr. Andrea Smolíková, Webmaster: RNDr. Jiří Helmich