Základní škola a Mateřská škola,
Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328

Pozvánka k zápisu do 1. tříd na školní rok 2019/2020

Srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky se svými rodiči na zápis do 1. tříd, který proběhne ve dnech 3.4. a 4.4. 2019 v budově základní školy, Nedašovská 328, od 14 do 18 hodin. Vstupujte hlavním vchodem pro návštěvy a MŠ. Rodiče, kteří se zúčastnili registrace, se dostaví v zarezervovaný čas, ostatní rodiče mohou přijít kdykoliv.
Přineste s sebou: rodný list dítěte, kartičku pojištěnce budoucího prvňáčka, doklad totožnosti zákonného zástupce, kde je uvedeno trvalé bydliště (lze doložit i nájemní nebo kupní smlouvou).
Můžete přinést i předem vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení zdepřípadně je možné vyplnit na místě).
Zápis se týká i dětí s odkladem školní docházky, který je třeba u zápisu doložit dvěma posudky – jeden od školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum), druhý od odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Při přijímání děti budeme postupovat podle kritérií zvěřejněných na stránkách školy (dokumenty – zš – zápis). Žádost o odklad školní docházky je ke stažení zde a informace o školní zralosti naleznete zde. Tyto děti se zápisu osobně zúčastnit NEMUSÍ!

 

Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328
Správa obsahu: Mgr. Andrea Smolíková, Webmaster: RNDr. Jiří Helmich