Základní škola a Mateřská škola,
Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328

Důležitá informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Seznam dětí přijatých do 1. tříd, resp. jejich registračních čísel vyvěsíme dle platné legislativy do 3.5.2019. Tento týden jsme obdrželi souhlasné stanovisko od Hygienické stanice HMP k využití náhradních prostor a čekáme na schválení navýšení kapacity základní školy ministerstvem školství. Vše je připraveno a máme přislíbeno, že z důvodu obecného zájmu bude věc vyřízena co nejdříve.
Zapsáno máme dosud 79 dětí, z toho 10 žádostí o odklad. Naše kapacita bude navýšena o 75 žáků, tudíž přijmout bychom měli všechny, kteří žádali o přijetí.
Další důležité informace naleznete níže.

V budově základní školy v Nedašovské ulici se už vejde pouze jedna 1. třída. Jako další náhradní učebny, než se přesuneme do nově postavené budovy, využijeme prostory v odloučeném pracovišti Hevlínská 500/2, kde dosud funguje Mateřské centrum a Divadlo pro Zličín, z.s.  Zde  budou další dvě 1. třídy

Protože vám, rodičům i budoucím žákům, chceme nabídnout něco navíc, připravujeme rozšíření hodin zaměřených na pohybový rozvoj a další projekty. Rádi bychom rodiče i děti ujistili, že všichni zaměstnanci školy jsou připraveni i přes současné komplikace zajistit všem žákům příjemný školní rok plný zážitků a kvalitní výuky.
Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková
ředitelka ZŠ a MŠ Praha 5 – Zličín
Nedašovská 328
155 21 Praha 5 – Zličín

Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328
Správa obsahu: Mgr. Andrea Smolíková, Webmaster: RNDr. Jiří Helmich