Základní škola a Mateřská škola,
Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328

Informace k organizaci prvního týdne školy ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

vítáme vás v novém školním roce 2019/2020 a přejeme všem mnoho úspěchů.
Rádi bychom vám nyní sdělili informace k organizaci prvního týdne
.

Informace k organizaci prvního týdne školy pro 1. třídy

V pondělí 2. 9. se žáci 1. A a 1. B dostaví s rodiči na 8,00 před vedlejší vchod budovy MŠHevlínské 500/2 (původně vstup do Mateřského centra Studánka). Žáci 1. C budou očekáváni s rodiči v 8,00 před hlavním vchodem ZŠ v Nedašovské 328.

Po slavnostním přivítání si třídní učitelky odvedou žáky i rodiče do tříd, kde je přivítají také zástupci Úřadu Městské části Praha-Zličín. Následně proběhne krátká informační schůzka s rodiči. Prvňáčky si po dobu schůzky převezmou vychovatelky školní družiny. Po skončení této schůzky mohou děti odejít domů v doprovodu rodičů nebo zůstat ve školní družině.

V úterý 3. 9. a ve středu 4. 9. bude výuka do 9,40, ve čtvrtek 5. 9. a v pátek 6. 9. do 11.40. Všechny další potřebné informace vám budou předány na třídní schůzce.

Informace k organizaci prvního týdne školy pro žáky 2. – 6. ročníku

V pondělí 2. 9. se žáci sejdou ve svých třídách v 7,45.

V tento den již bude fungovat i ranní družina od 6.30 a odpolední družina do 17,00.

V letošním školním roce budou oddělení školní družiny rozmístěna takto:

  • zadní pavilon (vstup kolem hřiště): 2. třídy a 3. B.
  • přední pavilon (vstup ze školní zahrady): 1. třídy a 3. A.
  1. 9. bude oběd od 11.00 hodin. I žáci 4. a 5. ročníku mohou tento den výjimečně využít dopolední družinu a po obědě odejít domů.

V úterý 3. 9. a ve středu 4. 9. bude výuka do 11,40 a obědy se budou vydávat do 12,30. Ve čtvrtek 5. 9. a v pátek 6. 9. bude výuka probíhat již podle rozvrhu, který žáci dostanou od svých třídních učitelů.

DŮLEŽITÁ INFORMACE! Od 2. 9. 2019 škola mění banku. Číslo účtu zůstává stejné, mění se pouze kód banky. Žádáme vás proto o opravu kódu banky u povolení k inkasu případně na trvalém příkazu:
na účet 168554015/5500 – stravné
na účet 168554437/5500 – školné

Těšíme se na vás!         

Vedení školy, pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy
 

Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328
Správa obsahu: Mgr. Andrea Smolíková, Webmaster: RNDr. Jiří Helmich