Kontakty

Základní škola a Mateřská škola
Praha 5 – Zličín
Nedašovská 328
Tel.: +420 235 316 752
e–mail: info@zsamszlicin.cz
web: www.zsamszlicin.cz
IČO: 70845905

Zřizovatel
Městská část Praha – Zličín
Tylovická 207
155 21

Ředitelka
Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková
Tel.: +420 732 151 591
e–mail: reditelka@zsamszlicin.cz

Statutární zástupkyně ředitelky
Mgr. Kamila Šmídová
Tel.: +420 734 208 939
e–mail: smidova@zsamszlicin.cz

Administrativní asistentka
Tereza Šimáčková
e–mail: adminasist@zsamszlicin.cz

Školní družina
e-mail: viz kontakty – jednotlivé vychovatelky ŠD
Tel.: +420 733 190 304

Školní jídelna
Vedoucí: Alena Rücklová
Tel.: +420 235 316 291 (není určen k omlouvání obědů)
e–mail: obedy@zsamszlicin.cz

Školní metodik prevence
Mgr. Kamila Šmídová
e-mail: smidova@zsamszlicin.cz

Výchovný poradce
Mgr. Andrea Smolíková, DiS.
e-mail: smolikova@zsamszlicin.cz

Školní speciální pedagog
Mgr. Dana Svobodová
e-mail: svobodova@zsamszlicin.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR)
Mgr. Tibor Stano
e-mail: poverenec@zsamszlicin.cz

MŠ pracoviště Nedašovská
Vedoucí učitelka: Pavlína Zedníková
Tel.: +420 604 352 280
zednikova@zsamszlicin.cz

Berušky +420 723 043 979
Žabičky +420 723 043 914
Medvídci +420 723 043 969

MŠ pracoviště Hevlínská
Vedoucí učitelka: Alena Bartoňová
Tel.: +420 739 373 224
bartonova@zsamszlicin.cz

Hevlínská 500/2,
Praha 5 – Zličín
Tel.: +420 733 261 039 (omluvy dětí a odhlášení obědů)