Bezpečnostní opatření

Při příchodu rodičů a dětí do mateřské školy je u vchodu do MŠ od 6.30 do 8.15 hodin paní uklízečka, která dbá na to, aby do mateřské školy přicházely pouze osoby, které přivádějí děti zapsané do MŠ.

Při příchodu a odchodu dětí po obědě a odpoledne si rodiče zvoní na zvonek u třídy. Mimo uvedené doby příchodů a odchodů dětí je mateřská škola uzamčena.

Příchod a odchod dítěte mimo uvedenou dobu musí být vždy domluvený předem!

Z důvodu bezpečnosti přivádějte a odvádějte děti tak, aby se školka dala v 8.15 hod., ve12.45 hod a v 17.00 hod uzamknout.

Děkujeme za spolupráci při dodržování nastavených pravidel.