Spolek Světýlko

SPOLEK SVĚTÝLKO

ČÍSLO ÚČTU: 2601494316/2010

 

Co je to spolek Světýlko:

  • Spolek rodičů, který spolupracuje spedagogy a pomáhá nadstandardně naplňovat zájmy dětí
  • Do spolku přispívají rodiče dětí, kteří dochází do školy
  • Účet je založený u FIO banky a je transparentní
  • Variabilní symbol pro každé dítě je možné zjistit ve své třídě
  • Rodiče docházejících dětí si anonymně odhlasovávají výši příspěvku
  • Rády přivítáme nové členy – přihlášku a informace získáte ve třídě Berušek

 

K čemu spolek Světýlko slouží:

  • Finance se využívají na volnočasové aktivní trávení času, ať sportovně či kulturně
  • Nákup pomůcek a potřeb ke zkvalitnění a podporu výuky
  • Rády uvítáme každý nápad od rodičů na výlet/výstavu/sportovní aktivitu aj…