Zahrada mateřské školy

Venkovní vybavení:
· 4x pískoviště
· 2x pružinová houpačka
· 3x průlezka se skluzavkou
· 2x lavička u pískoviště – stálé umístění
· 18x dřevěná lavička
· 1x houpačka
· 4x stolek
· 4x stojan na slunečníky
· 1x mlhoviště
· 2x domeček z proutí
· 2x branka na míčové hry
· 3x dřevěné auto

Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a dle toho organizují činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům.

Zahrada:
Používání vybavení pouze pro děti z mateřské školy v době provozu MŠ nebo akcí pořádaných MŠ a ZŠ. Zahrada je uzavřená a je přehled o hrajících dětech na uvedené ploše.

· skluzavka sjezd v sedu, nevybíhat v botách nahoru po skluzavce
· houpačka – použití pouze v sedu – ne ve stoje
· mlhoviště – užívání pouze pod dohledem učitelky

Travnatá plocha je určena pro míčové a jiné pohybové hry, asfaltové pěšiny slouží k jízdě na tříkolkách a koloběžkách, ke kreslení křídami.

Děti zásadně nejezdí po trávě, neničí vybavení, nelámou stromy a keře.

Před pobytem venku ( dopoledne i odpoledne ) učitelka otevře zahradu a zkontroluje její stav včetně uzavření branky u ZŠ (dopoledne), vytahuje ochrannou plachtu nad pískovištěm. V případě potřeby uklízečka kropí zahradu + ostatní plochu v dostatečném předstihu, než půjdou děti ven. Rovněž učitelky průběžně zkontrolují stav vybavení – úrazová prevence.
Před ukončením pobytu venku je povinností dětí a učitelek uklidit veškeré vybavení do kumbálů na hračky a zamknout je. Učitelky zametou obklady pískoviště a natáhnou ochrannou plachtu na pískoviště, kterou ukotví.
Zahradu uzamykají učitelky. Odpoledne po skončení pobytu venku uzamyká vstup na zahradu uklízečka.

Rodičům i jiným osobám je zakázáno se po převzetí dítěte od učitelky zdržovat na zahradě MŠ.