Informace o provozu

Provoz školní družiny

6.30 – 7.45 a 11.40 – 17.00
Tel. 733 190 304
Poplatek za školní družinu: 400,- Kč měsíčně.
Platba na účet 168554437/5500