Plán činnosti školní družiny

Zde najdete plán školní družiny na tento šk. rok, ve kterém jsou uvedeny informace o akcích a plánovaných aktivitách ve všech odděleních ŠD.