Školská rada

Zvolená školská rada:

zástupci rodičů: paní Michaela Kačerová, pan Petr Šiktanc, paní Alena Stýblová
zástupci pedagogů: Alena Bartoňová, Mgr. Kamila Šmídová, Bc. Liana Leha Nová, DiS.
zástupci zřizovatele: JUDr. Marta Koropecká, Ing. Petra Kubíková, Ilona Vajtrová